ដើម្បី​ឲ្យ​គេហទំព័រ​មួយ បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ ក្រៅ​ពី domain name យើង​ត្រូវ​ការ web hosting ។
Web Hosting គឺ​ជា​សេវាកម្ម​បង្ហោះ​គេហទំព័រ​របស់​យើងជាសាធារណៈ មានន័យថា បើយើងមាន domain name យើងមិនមាន web hosting នោះអ្នកមិនអាចបង្ហាញឯកសារផ្សេងៗ ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បានឃើញឡើយ អញ្ចឹងដើម្បីបកប្រែ និងអាចឱ្យគេឃើញបាននោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការមាន Web Hosting។

————————————————————
ទាញយកសៀវភៅខាងក្រោម /Download E book link below:
Telegram Channel: https://t.me/web_DesignApp
————————————————————-
មេរៀនទី១ សេចក្ដីផ្ដើមនៃ HTML5

មេរៀនទី២ Form and Element Tag PART 1
​​​​​​​​​​​ https://youtu.be/GxFWZJsmsPs
មេរៀនទី២ Form and Element Tag PART 2

មេរៀនទី២ Form and Element Tag PART 3

មេរៀនទី៣ HTML5 insert image and URL Part 1

មេរៀនទី៣ HTML5 Link និងបង្កើតលេខរៀង និមិត្តសញ្ញាក្នុង HTML Part 2

មេរៀនទី៣ HTML5 ការបង្កើតតារាង Table ក្នុង HTML Part 3

មេរៀនទី៤ HTML5 Frame and Frame

មេរៀនទី៥ HTML Form Part 1 Speak Khmer | និយាយខ្មែរ
​​​​​​​​​​​ https://youtu.be/yGJgUfQlohU

==========xxx==========
រៀនរចនាវិបសាយ, មេរៀន CSS, មេរៀន HTML, មេរៀន PHP ,រៀន C# Programming, រៀនសរសេរកូដ​ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP

ជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផង
———————————————————————————————————–
✅Thank All Guys For Watching This Video
Help Subscribe And Like, Comment And Share This Video……
#WebHosting #VeyVdoOnline

By admin

2 thoughts on “What is a Web Hosting and how to buy it from any website | អ្វីទៅជា Web host របៀបទិញ Hosting”
  1. ខ្ញុំបាទសុំទោសនូវរាល់កំហុសឆ្គងពាក្យសំដី និងការបកស្រាយដោយប្រការណាមួយ។ I'm Sorry for mistake with explain and speech on this video.🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published.